รายชื่อลูกค้าที่ผ่านมา

งานโครงการและผู้รับเหมา

1. บริษัท โปทีม บิลเดอร์ จำกัด

2. บริษัท อิ-ชิ-บัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

3. บริษัท เจริญสุข บิลดิ้ง จำกัด

4. บริษัท ดับบลิว เอ็ม ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

5. โครงการหมู่บ้านธารสมบัติ

6. โครงการหมู่บ้านเจริญสุข บิลดิ้ง

7. ศูนย์โตโยต้าท่าจีน (พุทธมณฑลสาย 4)

8. บริษัท เอสค่อน จำกัด

9. บริษัท พานสิรี จำกัด (โครงการหมู่บ้านชวนชมรัตน์)

10. BOUYGUES - THAI

11. บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด

12. บริษัท ไอเดีย ไอแคน จำกัด

13. บริษัท แสงชัยโชค จำกัด

14. บริษัท พิทักษ์พงศ์โยธา จำกัด

15. บริษัท สร้างดี บิลดิ้ง จำกัด

16. บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

17. บริษัท ชนาวิวรรธน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

18 บริษัท เอกปรานต์ จำกัด

19. บริษัท ลานามา คอนสตรัคชั่น จำกัด

นิติบุคคลอาคารชุด

1. นิติบุคคลอาคารชุดปทุมวันเพลส

2. นิติบุคคลอาคารชุดท่าน้ำเมืองนนท์ - คอนโดปาร์ค

3. นิติบุคคลอาคารชุดไอเฮ้าส์ลากูน่าการ์เด้นท์ 1-3

4. นิติอาคารชุดเดอะโคลเวอร์ ทองหล่อ

5. โรงแรมปทุมธานีเพลส

6. นิติบุคคลอาคารชุด โปโลพาร์ค คอนโดมิเนียม

7. นิติบุคคลอาคารชุดบ้านสวนธน 3 เอ.เอ

บ้านพักผู้บริหาร

1. พล.ตท.วรพงษ์ ชิวปรีชา

2. พตอ.หญิงอัญชนา ศรีทรงผล (รองผบก.รพ.ตำรวจ)

3. คุณนิพนธ์ แดงลาด (นายกอบต.ปากคลองจ.ชุมพร)

4. คุณเพ็ญแข บุญกนิษฐ (โครงการศรีวราทาวน์อินทาวน์)

5. คุณล้ำค่า ทัพภะสุต (หมู่บ้านธารารมณ์)

สถาบันการศึกษา

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

2. โรงเรียนอนุบาลนพรัตน์

3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี

4. โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6. โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

งานราชการ- รัฐวิสาหกิจ

1. สถาบันบำราศนราดูร

2. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

3. โรงพยาบาลปทุมธานี

4. โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

5. สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี

6. กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดน

7. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศูนย์บางกะดี

8. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

9. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

10. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

บริษัทเอกชน

1. บริษัท ปตท.จำกัด ( มหาชน ) (สำนักงาน และ คลัง)

2. ธนาคาร ทหารไทย จำกัด ( มหาชน ) (สำนักงานใหญ่)

3. บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

4. บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด (อาคารสำนักงาน)

5. บริษัท ยูโรเดคคอร์ จำกัด (อาคารสำนักงาน)

6. บริษัท คิวแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

7. บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

8. บริษัท พี.เจ.การ์เม้นท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

9. บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด

10. บริษัท วีอาร์ที (51) จำกัด ( ตึก ช.การช่าง )