กำจัดแมลงวัน

การควบคุมกำจัด แมลงวัน วิธีที่ถูกต้อง คือ การรักษาความสะอาด และสุขอนามัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร, โรงงานหรือ ฟาร์มตลอดจนถังบรรจุเศษอาหาร ขยะและอุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ และควรปฏิบัติต่อไปนี้
- ควรตัดหญ้าที่ขึ้นสูงๆ ออกให้หมด เพื่อลดแหล่งขยายพันธ์ของแมลงวันลง
- นำซากสัตว์ที่ตายแล้วไปทิ้งโดยเร็ว กำจัดทำลายซากโดยเผาทิ้งหรือใส่ถุงปิดสนิทอย่าปล่อยทิ้งไว้
- ดูแลบริเวณทิ้งขยะให้มีที่ปิดมิดชิด และลดความเปียกชื้นรอบๆบริเวณ
- ควบคุมบ่อบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะบ่อเกรอะ ที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์แมลงวัน
- ทำความสะอาดเพื่อขจัดกลิ่นคาวต่างๆ โดยผงซักฟอก

กำหนดขั้นตอนการกำจัดโดยสารเคมี
- ใช้สารเคมีพ่น ในที่โล่งให้ระเหยไปในบรรยากาศ เพื่อทำให้แมลงวันตายทันที
- ใช้สารเคมีฉีดพ่นกำจัดหนอน บริเวณแหล่งเพาะพันธ์ ของแมลงวันให้ครอบคลุมทั่วบริเวณทั้งหมด
- ใช้สารเคมีทาบริเวณที่แมลงวันเกาะอาศัยอยู่ เช่น คาน, เสา และอื่นๆ
- ใช้สารเคมีเหยื่อพิษสำเร็จรูปโรย ตามบริเวณที่มีแมลงวันอาศัยอยู่
- การดักด้วยแสงอุลตร้าไวโอเล็ต หรือเครื่องดักแมลงไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ดักแมลงวันต่างๆ