ขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกัน และกำจัดยุง

การป้องกันกำจัดยุง มีหลายวิธีด้วยกันตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ และต้องได้รับความร่วมมือในการป้องกันจากเจ้าของสถานที่ อีกทั้งการกำจัดอย่างถูกวิธี และเป็นระบบ ซึ่งวิธีการป้องกันมีหลายวิธีดังนี้

- การทำลายไข่หรือฆ่าลูกน้ำ
- วิธีการสเปรย์สารเคมีชนิดน้ำ
- วิธีการอบควัน
- วิธีการกำจัดโดยเครื่องดักแมลงไฟฟ้า

การทำลายไข่หรือฆ่าลูกน้ำ คือ
การทำลายไข่ หรือกำจัดบริเวณที่มีน้ำขังหรือการใช้สารเคมีฆ่าลูกน้ำให้ตาย เช่น สารเคมีทรายอะเบทโรยบริเวณที่มีน้ำขัง 

วิธีการสเปรย์ยา (แบบเคมีชนิดน้ำ) คือ
วิธีการใช้สารเคมีในกลุ่มของไพรีทรอยด์ ผสมกับน้ำฉีดพ่นตามพื้นที่รอบนอก หรือพุ่มไม้ต่างๆ เป็นต้น 

วิธีการอบควัน
การใช้สารเคมีในกลุ่มไพรีทรอยด์ ผสมกับน้ำมันก๊าดสกัดกลิ่น โดยใช้กับเครื่องอบควันให้ความร้อนเผาไหม้น้ำยาเคมีชนิดน้ำออกมาในรูปลักษณะของ “ควัน”เมื่ออบควันเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงเมื่อพ้นระยะเวลาควรเปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท หรือระบายกลิ่นของสารเคมีไม่สมควรให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในพื้นที่ที่ทำบริการจนกว่าจะมีการระบายอากาศให้เรียบร้อยก่อน สภาพพื้นที่ที่เหมาะสำหรับอบควันคือ บริเวณพื้นที่ส่วนในของอาคาร บริเวณท่อระบายน้ำ บริเวณท่อน้ำทิ้ง
เป็นต้น