กำจัดปลวก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การป้องกันกำจัดปลวก

ใน สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินั้นปลวกเป็นแมลงที่มีประโยชน์เพราะว่าพวกมันจะช่วย ย่อยสลายธาตุอาหารจากซากพืชให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ แต่ว่าปลวกนั้นจะกลายเป็นภัยคุกคามที่ยากที่จะจัดการ โดยพื้นฐานแล้วปลวกเป็นสายพันธุ์แมลงที่บริโภคเซลลูโลสจากซากไม้ ดังนั้นมันจึงทำลายเฟอร์นิเจอร์, กระดาษ, หนังสือ และวัตถุจากไม้อื่นๆถึงแม้ว่าบ้านจะสร้างโดยใช้อิฐหรือหินเป็นส่วนมากแต่ก็ ยังสามารถที่จะประสบกับปัญหาปลวกได้เนื่องจากโครงสร้างและชิ้นส่วนของอาคาร ต่างๆนั้นสร้างขึ้นจากไม้และวัสดุที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบ ปลวกสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ไม้ในอาคารตั้งแต่พื้นด้านล่างจนถึงจุดที่ อยู่สูงที่สุดของหลังคา ในที่สุดจะนำไปสู่การซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูงหรือภาวะล้มเหลวของโครงสร้าง อาคารการควบคุมปลวกนั้นจะมีประสิทธิภาพหากมีการดำเนินการโดยพนักงานบริการ ผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีผู้ซึ่ง เข้าใจในลักษณะทางชีววิทยาและการดำรงชีวิต/พฤติกรรมการกินของปลวก

ปลวกมีสามประเภทดังนี้:

ปลวกไม้แห้ง

ปลวกไม้แห้ง

พบ ภายในไม้แห้ง โดยปกติแล้วจะอยู่ในไม้ซุงที่ใช้เป็นโครงสร้างอาคาร ปลวกประเภทนี้จะมีการอาศัยอยู่ในแหล่งที่ชื้นค่อนข้างน้อยและไม่ออกหาอาหาร ในดิน

ปลวกไม้ชื้น

ปลวกไม้ชื้น

- กินไม้ที่ผุพังเช่นต้นไม้ที่ล้มหรือท่อนไม้ที่เน่าเปื่อย
- ปลวกใต้ดิน (เป็นประเภทที่พบได้ทั่วไปและน่ากังวลที่สุด)
- เป็นประเภทของปลวกที่พบมากที่สุดในภูมิภาคนี้ พวกมันจะสร้างรังในที่ที่พวกมันสามารถได้รับความชื้น

ปลวกใต้ดิน

ปลวกใต้ดิน

ปลวก ใต้ดินเป็นแมลงสังคมซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นอาณานิคม ที่ใหญ่มากโดยมีประชากรปลวกตั้งแต่ร้อยถึงพันตัว โดยพื้นฐานแล้วพวกมันจะอาศัยอยู่ใต้ผิวดินและจะลุกล้ำโครงสร้างอาคารต่างๆ โดยใช้ทางลับ (ซึ่งเป็นทางลับที่บางและเล็กเท่ากับรอยแตกของเส้นผม)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการป้องกัน

ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินั้นปลวกเป็นแมลงที่มีประโยชน์เพราะว่าพวกมันจะช่วยย่อยสลายธาตุอาหารจากซากพืชให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ แต่ว่าปลวกนั้นจะกลายเป็นภัยคุกคามที่ยากที่จะจัดการ โดยพื้นฐานแล้วปลวกเป็นสายพันธุ์แมลงที่บริโภคเซลลูโลสจากซากไม้ ดังนั้นมันจึงทำลายเฟอร์นิเจอร์, กระดาษ, หนังสือและวัตถุจากไม้อื่นๆ ถึงแม้ว่าบ้านจะสร้างโดยใช้อิฐหรือหินเป็นส่วนมากแต่ก็ยังสามารถที่จะประสบกับปัญหาปลวกได้เนื่องจากโครงสร้างและชิ้นส่วนของอาคารต่างๆนั้นสร้างขึ้นจากไม้และวัสดุที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบ ปลวกสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ไม้ในอาคารตั้งแต่พื้นด้านล่างจนถึงจุดที่อยู่สูงที่สุดของหลังคา ในที่สุดจะนำไปสู่การซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูงหรือภาวะล้มเหลวของโครงสร้างอาคารการควบคุม ปลวกนั้นจะมีประสิทธิภาพหากมีการดำเนินการโดยพนักงานบริการผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีผู้ซึ่งเข้าใจในลักษณะทางชีววิทยาและการดำรงชีวิต / พฤติกรรมการกินของปลวก 

เจาะพื้นขนาดรูประมาณ 16 มิลลิเมตรตามจุดสำคัญๆ (กรณีไม่มีระบบท่อปลวก และยกเว้นอาคารสูงและพื้นที่ไม่สามารถเจาะได้ เช่น พื้นหินอ่อน เป็นต้น ) เช่น มุมเสา วงกบ ประตู ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ห้องครัว เพื่ออัดเคมีลงดินโดยใช้เคมีประมาณ 5 ลิตร / จุด โดยใช้หัวอัดน้ำยาเคมีแรงสูง (SUB-FLOOR HIGH PRESSURE IN JECTOR ) หลังจากนั้นใช้จุกสีอุดรูและใช้จุกสีให้ใกล้เคียงกับสีพื้นมากที่สุด

- หากมีระบบท่อกำจัดปลวกบริษัท ฯ จะทำการอัดเคมีเข้าระบบท่อให้ทุกจุดกรณีมีส่วนต่อเติมไม่มีระบบท่อวางไว้ใต้พื้นอาคารจะทำการเจาะพื้นเพื่ออัดเคมีลงดินเพิ่มเติมให้
- เจาะเสาหุ้มหลอกบริเวณโรงรถเสาหน้าบ้านและปล่องท่อชาร์ปโดยอัดเคมีเข้าไปภายในเสาเพื่อป้องกันปลวกเข้าทำลายฝ้าเพดาน